home | about me | contact

Wuzzel is Wendy Dekker (Indonesië, 1977)

Me on About Me

De verleiding om onderscheidend te willen zijn is groot. Onderscheidend ten opzichte van collega’s en concurrenten. Onderscheidend om het opvallen. In deze tijd is die verleiding door bijna iedereen voelbaar. Zelfs zichtbaar. Maar hoe meer ik er zelf aan toegeef, hoe groter ook de verleiding om hard weg te rennen. Om juist onzichtbaar te worden.

In mijn vak is wegrennen nooit een optie. Ik kies er altijd heel bewust voor om juist gehoor te geven aan een innerlijke behoefte mezelf uit te drukken. Dat heb ik altijd gedaan, steeds opnieuw. Uitdrukken, zonder te profileren; los van de vergelijking. Later groeide daarbij een ambitie om ook uitdrukking te geven aan de identiteit van anderen. Van bedrijven en merken, maar vooral van mensen.

Zoals ik het zelf prettig vind om op verschillende manieren te laten zien wie ik echt ben, zie ik ook opdrachtgevers en geïnterviewden het liefst zoals ze echt zijn. Niet wie we zouden willen zijn. Of, zoals we zouden moeten willen zijn. Voorbij de verleidingen van het onderscheid dus. Op uitzonderingen na passen al mijn werkgevers en opdrachtgevers daar bij. Van reclamebureau B.S.U.R. (lees: Be As You Are) tot tijdschrift Vriendin en de Stichting Centrale Dierenambulance.

De grootste drijfveer die ik ervaar in mijn werk is het respect voor en loyaliteit aan talent: dat wat uniek, en van nature goed is. Talent dat met emphatie in alles is te ontdekken. En bij iedereen. Voor mezelf betekent het dat ik de talenten die ik professioneel benut - natuurlijk ben ik ook een zorgzame vriendin en heb ik een supertalent voor knoeien - in te zetten in een freelance bestaan. Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar, als een geheel aan uitingen van mijn professionele identiteit.

De verschillende disciplines, maar ook diverse stijlen binnen de disciplines, verbind ik met elkaar. En soms is er niets te verbinden, alleen te verbeteren. Punten en komma’s op hun plaats zetten vereist nou eenmaal concentratie, geen kloddertje roze verf. Maar ik ben wel altijd op zoek naar aansluiting. Met mensen, collega’s, ondernemingen, merken. Op zoek naar het communicerende contact. Samen het onderscheid maken.

© 2018 Wuzzel Creatives